Privacy regelement en cookiebeleid

Vooraf
Wij staan achter de producten die we aanbieden en respecteren de privacy van onze bezoekers en klanten. In dit document geven we weer hoe we met de privacy van onze bezoekers en klanten om gaan.


Wie zijn wij
‘Van Boon tot Bakkie’ gevestigd aan Beukenhof 17, 2411 ZL Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.vanboontotbakkie.nl
Beukenhof 17, 2411 ZL Bodegraven
Tel: 06 - 82 42 98 57

Dhr M. Mook is de Functionaris Gegevensbescherming bij ‘Van Boon tot Bakkie’ hij is te bereiken via info@vanboontotbakkie.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
‘Van Boon tot Bakkie’ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanboontotbakkie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
‘Van Boon tot Bakkie’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- ‘Van Boon tot Bakkie’ analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- ‘Van Boon tot Bakkie’ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
‘Van Boon tot Bakkie’ neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ‘van Boon tot Bakkie) tussen zit. ‘Van Boon tot Bakkie’ gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Analytics voor de optimalisatie van de website in gebruiksgemak en communicatie

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
‘Van Boon tot Bakkie’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
‘Van Boon tot Bakkie’ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ‘van Boon tot Bakkie’ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij werken met de volgende partijen samen:

  • Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om je bestelling af te handelen. Wij mogen je persoonsgegevens aan onze bezorgdienst (DHL) geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen.
  • De hostingspartij voor onze website is: Mijnwebwinkel
  • Administratiepakket voor ons bedrijf is E-boekhouden.nl
  • Betalingen die via de webshop van ‘van Boon tot Bakkie’ worden gedaan, worden verwerkt door het betaalplatform Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en gegevens over de wijze van betaling.  Mollie verstrekt aan ‘van Boon tot Bakkie’ de naam van de besteller, het betaalde bedrag en het bestelnummer. Overige gegevens worden door Mollie niet verstrekt. Retourbetalingen worden via hetzelfde platform door ‘van Boon tot Bakkie’ verwerkt, waarna uitbetaling aan de klant via Mollie wordt gedaan.

Mollie en de door ons ingeschakelde bezorgdienst zijn verantwoordelijk voor het nemen en bewaken van technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Zij bewaren uw gegevens voor de duur die in de wet is voorgeschreven. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
‘Van Boon tot Bakkie’ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ‘van Boon tot Bakkie’ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘van Boon tot Bakkie’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanboontotbakkie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

‘Van Boon tot Bakkie’ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
‘Van Boon tot Bakkie’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanboontotbakkie.nl

 

Geldigheid
De ingangsdatum van deze voorwaarden en dit privacybeleid is 16 februari 2021. De geldige versie van het privacybeleid staat gepubliceerd op de website van ‘van Boon tot Bakkie’. Wij behouden ons het recht voor deze documenten aan te passen. Met ingang van het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Verpakkingsvrij winkelen

Wist u dat wij het heel normaal vinden als u voor de koffie en thee uw eigen verpakking meeneemt? Dat kan een eigen blik of zak zijn of de koffie- of theezak toen u eerder bij ons koffie of thee kocht.  We zijn herkenbaar aan dit logo op ons pand en geven u korting als u op deze manier koopt.

Om de smaak van koffie en thee optimaal te houden is het belangrijk dat het zo min mogelijk wordt blootgesteld aan mocht, zuurstof, warmte en vocht. Een pot of zak met een venster oogt fraai, maar beter is het om een gesloten verpakking te gebruiken.

 

© 2020 - 2024 Van Boon tot Bakkie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel